woensdag 31 oktober 2018

Paalstraat twee weken langer onderbroken

Schoten - De Paalstraat, de belangrijke verkeersas in Schoten, zal twee weken langer dan voorzien ter hoogte van de Jozef Jennestraat onderbroken zijn. De werken zijn verlengd tot 24 november. “Door de slechte ondergrond moet de aannemer dieper graven en meer fundering aanbrengen. Hierdoor lopen de werken vertraging op”, laat de gemeente weten in een mededeling. “We treffen wel enkele maatregelen om de werken zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.” Concreet zullen de volgende maatregelen worden getroffen: • De wijk Atheneum krijgt borden met ‘verboden toegang, uitgezonderd plaatselijk verkeer’ in de E. Blangenoisstraat, A. Jonckersstraat en de Rosveldstraat. •De politie controleert op sluipverkeer, afwisselend in de wijken Atheneum en Bloemendaal. •De gemeente verlaagt tijdelijk de maximumsnelheid in de Kopstraat naar 50 kilometer per uur. Zo wordt de situatie veiliger voor personen die oversteken naar de bushalte. Nog tot en met vrijdag 23 november kan er dus geen verkeer passeren op het kruispunt Paalstraat-Jozef Jennesstraat. Voetgangers en fietsers kunnen voorzichtig de werf passeren. Fietsers moeten wel afstappen. De werken gingen van start half oktober en leidden al tot heel wat hinder in de omliggende woonwijken en klachten van de handelaars in dit stuk Paalstraat.

Foto; Jan Auman
Bron: Uit Gazet Van Antwerpen.